Hankesuunnittelu

Hankesuunnittelu on yksityiskohtainen selvitys hankkeen laajuudesta, laadusta ja käytössä olevista menetelmistä. Hankesuunnittelu on hankkeen ensimmäinen vaihe, jossa kartoitetaan hankkeen tilannetta sekä ajatuksia siitä, miten hanketta halutaan viedä jatkossa viedä eteenpäin.

Hankesuunnitelmassa tarkastellaan teknistä toteutusta, kartoitetaan tarpeet ja toiveet ja mietitään erilaisia ratkaisumalleja, joilla tuleva hanke voidaan toteuttaa. Hankesuunnitelmaa käytetään ohjenuorana tulevalle hankkeen toteutussuunnittelulle.

Ota meihin yhteyttä